Försäljning

Auktionsdatum :
2015-10-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
14 165
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,54
Antal bud :
41
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,6583(117,029)
Lägsta ränta :
0,6500(117,113)
Högsta ränta :
0,6590(117,022)
% of Eq Price Lvl :
75,19