Försäljning

Auktionsdatum :
2015-10-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 450
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,23
Antal bud :
18
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,3523(115,616)
Lägsta ränta :
-0,3570(115,634)
Högsta ränta :
-0,3450(115,589)
% of Eq Price Lvl :
16,67