Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 180
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,09
Antal bud :
15
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,6054(107,095)
Lägsta ränta :
0,6038(107,108)
Högsta ränta :
0,6060(107,090)
% of Eq Price Lvl :
73,50