Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 870
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,94
Antal bud :
19
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,5672(107,376)
Lägsta ränta :
0,5480(107,535)
Högsta ränta :
0,5700(107,353)
% of Eq Price Lvl :
8,57