Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
8 965
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,48
Antal bud :
37
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,4680(108,310)
Lägsta ränta :
0,4668(108,320)
Högsta ränta :
0,4680(108,310)
% of Eq Price Lvl :
95,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 660
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,83
Antal bud :
26
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,2530(121,792)
Lägsta ränta :
0,2530(121,792)
Högsta ränta :
0,2530(121,792)
% of Eq Price Lvl :
100,00