Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 800
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,60
Antal bud :
21
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,6400(116,457)
Lägsta ränta :
-0,6400(116,457)
Högsta ränta :
-0,6400(116,457)
% of Eq Price Lvl :
96,15