Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
8 075
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,04
Antal bud :
25
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,6078(107,171)
Lägsta ränta :
0,6069(107,179)
Högsta ränta :
0,6079(107,170)
% of Eq Price Lvl :
91,25