Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006877585
Förfall :
2015-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
27 855
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,71
Antal bud :
41
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,3823(100,102)
Lägsta ränta :
-0,4200(100,112)
Högsta ränta :
-0,3700(100,099)
% of Eq Price Lvl :
96,67