Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007048152
Förfall :
2015-08-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 683
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,37
Antal bud :
43
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,3400(100,091)
Lägsta ränta :
-0,3500(100,093)
Högsta ränta :
-0,3305(100,088)
% of Eq Price Lvl :
41,54