Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007048152
Förfall :
2015-08-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 730
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,37
Antal bud :
60
Antal acc bud :
28
Snittränta :
-0,2975(100,089)
Lägsta ränta :
-0,3200(100,095)
Högsta ränta :
-0,2870(100,085)
% of Eq Price Lvl :
65,00