Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006965224
Förfall :
2015-07-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 065
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,41
Antal bud :
37
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,2832(100,070)
Lägsta ränta :
-0,3000(100,074)
Högsta ränta :
-0,2750(100,068)
% of Eq Price Lvl :
52,00