Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006510293
Förfall :
2015-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 817
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,96
Antal bud :
22
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,1302(100,032)
Lägsta ränta :
-0,1500(100,037)
Högsta ränta :
-0,1250(100,031)
% of Eq Price Lvl :
83,00