Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006877585
Förfall :
2015-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
23 857
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,91
Antal bud :
55
Antal acc bud :
34
Snittränta :
-0,1408(100,070)
Lägsta ränta :
-0,1600(100,080)
Högsta ränta :
-0,1190(100,060)
% of Eq Price Lvl :
52,50