Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006510293
Förfall :
2015-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
17 050
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
30
Antal acc bud :
16
Snittränta :
-0,0983(100,028)
Lägsta ränta :
-0,1200(100,034)
Högsta ränta :
-0,0850(100,024)
% of Eq Price Lvl :
20,00