Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 500
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,75
Antal bud :
21
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,7501(106,109)
Lägsta ränta :
0,7350(106,236)
Högsta ränta :
0,7530(106,084)
% of Eq Price Lvl :
91,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 400
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,70
Antal bud :
23
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,5427(120,227)
Lägsta ränta :
0,5400(120,248)
Högsta ränta :
0,5470(120,194)
% of Eq Price Lvl :
50,00