Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 225
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,61
Antal bud :
14
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,9064(104,774)
Lägsta ränta :
0,8950(104,868)
Högsta ränta :
0,9124(104,725)
% of Eq Price Lvl :
37,50