Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
2 075
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,04
Antal bud :
16
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,7441(117,126)
Lägsta ränta :
0,7390(117,181)
Högsta ränta :
0,7525(117,036)
% of Eq Price Lvl :
25,00