Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
4 750
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
2,71
Antal bud :
23
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,3359(122,658)
Lägsta ränta :
0,3270(122,730)
Högsta ränta :
0,3410(122,617)
% of Eq Price Lvl :
28,57

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
4 100
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
2,34
Antal bud :
10
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,1121(117,680)
Lägsta ränta :
-0,1121(117,680)
Högsta ränta :
-0,1121(117,680)
% of Eq Price Lvl :
100,00