Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 250
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,21
Antal bud :
27
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,0503(117,570)
Lägsta ränta :
-0,0560(117,596)
Högsta ränta :
-0,0460(117,551)
% of Eq Price Lvl :
65,00