Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 125
Emitterat institutioner:
1 205
Teckningskvot :
1,63
Antal bud :
16
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,9778(100,238)
Lägsta ränta :
0,9740(100,279)
Högsta ränta :
0,9820(100,193)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
6 346
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :