Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
2 175
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
1,24
Antal bud :
17
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,5308(121,417)
Lägsta ränta :
0,5230(121,480)
Högsta ränta :
0,5350(121,383)
% of Eq Price Lvl :
100,00