Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,50
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 186
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,00
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,88
Antal bud :
20
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,9392(100,656)
Lägsta ränta :
0,9370(100,680)
Högsta ränta :
0,9420(100,626)
% of Eq Price Lvl :
26,62