Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
1 650
Emitterat institutioner:
1 650
Teckningskvot :
0,94
Antal bud :
14
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,6151(107,545)
Lägsta ränta :
0,6079(107,609)
Högsta ränta :
0,6250(107,457)
% of Eq Price Lvl :
100,00