Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
4 970
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
21
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,7276(117,498)
Lägsta ränta :
0,7220(117,559)
Högsta ränta :
0,7290(117,483)
% of Eq Price Lvl :
64,36