Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
11 801
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,93
Antal bud :
49
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,7211(103,765)
Lägsta ränta :
-0,7265(103,789)
Högsta ränta :
-0,7176(103,749)
% of Eq Price Lvl :
25,63

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 919
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :