Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
790
Emitterat institutioner:
465
Teckningskvot :
0,79
Antal bud :
17
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,5933(116,091)
Lägsta ränta :
-0,6100(116,279)
Högsta ränta :
-0,5750(115,886)
% of Eq Price Lvl :
100,00