Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
590
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,36
Antal bud :
8
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,3150(108,508)
Lägsta ränta :
-0,3150(108,508)
Högsta ränta :
-0,3150(108,508)
% of Eq Price Lvl :
96,15