Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
6 472
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
6,47
Antal bud :
30
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,9351(119,801)
Lägsta ränta :
-0,9556(120,044)
Högsta ränta :
-0,9330(119,776)
% of Eq Price Lvl :
82,50