Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 787
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,57
Antal bud :
19
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,3260(113,774)
Lägsta ränta :
-0,3270(113,785)
Högsta ränta :
-0,3250(113,762)
% of Eq Price Lvl :
50,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 580
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
7,16
Antal bud :
26
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,4130(105,751)
Lägsta ränta :
-0,4130(105,751)
Högsta ränta :
-0,4130(105,751)
% of Eq Price Lvl :
100,00