Försäljning

Auktionsdatum :
2015-07-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007158019
Förfall :
2015-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 523
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,50
Antal bud :
30
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,3888(100,180)
Lägsta ränta :
-0,4100(100,189)
Högsta ränta :
-0,3810(100,176)
% of Eq Price Lvl :
66,40

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-07-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007280425
Förfall :
2015-10-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
19 402
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,94
Antal bud :
58
Antal acc bud :
30
Snittränta :
-0,3916(100,120)
Lägsta ränta :
-0,4200(100,129)
Högsta ränta :
-0,3810(100,117)
% of Eq Price Lvl :
42,70