Försäljning

Auktionsdatum :
2014-12-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
5 965
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
3,41
Antal bud :
17
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,4660(126,631)
Lägsta ränta :
0,4660(126,631)
Högsta ränta :
0,4660(126,631)
% of Eq Price Lvl :
100,00