Försäljning

Auktionsdatum :
2014-12-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006510293
Förfall :
2015-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
11 295
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,13
Antal bud :
53
Antal acc bud :
47
Snittränta :
0,0363(99,980)
Lägsta ränta :
0,0200(99,989)
Högsta ränta :
0,0550(99,970)
% of Eq Price Lvl :
81,00