Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006260220
Förfall :
2015-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
7 670
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,53
Antal bud :
21
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,0346(99,989)
Lägsta ränta :
0,0200(99,994)
Högsta ränta :
0,0410(99,987)
% of Eq Price Lvl :
25,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006426417
Förfall :
2015-02-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
12 360
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,24
Antal bud :
43
Antal acc bud :
36
Snittränta :
0,0295(99,993)
Lägsta ränta :
0,0100(99,998)
Högsta ränta :
0,0400(99,990)
% of Eq Price Lvl :
51,30