Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 423
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,28
Antal bud :
33
Antal acc bud :
17
Snittränta :
0,5668(126,233)
Lägsta ränta :
0,5630(126,259)
Högsta ränta :
0,5690(126,218)
% of Eq Price Lvl :
4,05

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
7 192
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :