Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1051
ISINkod :
SE0001811399
Kupong % :
3,750
Förfall :
2017-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
15 350
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
4,39
Antal bud :
20
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,0236(110,222)
Lägsta ränta :
0,0183(110,238)
Högsta ränta :
0,0249(110,218)
% of Eq Price Lvl :
41,43