Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 205
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,21
Antal bud :
20
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,6461(106,545)
Lägsta ränta :
-0,6600(106,583)
Högsta ränta :
-0,6260(106,490)
% of Eq Price Lvl :
40,00