Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006426417
Förfall :
2015-02-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 251
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,53
Antal bud :
63
Antal acc bud :
41
Snittränta :
0,0244(99,993)
Lägsta ränta :
0,0000(100,000)
Högsta ränta :
0,0380(99,989)
% of Eq Price Lvl :
19,00