Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
9 310
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,66
Antal bud :
24
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,5642(126,464)
Lägsta ränta :
0,5550(126,528)
Högsta ränta :
0,5648(126,460)
% of Eq Price Lvl :
84,00