Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006345302
Förfall :
2015-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 640
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,13
Antal bud :
45
Antal acc bud :
22
Snittränta :
0,1107(99,973)
Lägsta ränta :
0,0900(99,978)
Högsta ränta :
0,1270(99,969)
% of Eq Price Lvl :
53,79