Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
9 350
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
5,34
Antal bud :
23
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,8640(119,361)
Lägsta ränta :
0,8640(119,361)
Högsta ränta :
0,8640(119,361)
% of Eq Price Lvl :
100,00