Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
460
Emitterat institutioner:
460
Teckningskvot :
0,92
Antal bud :
15
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,1844(112,494)
Lägsta ränta :
-0,1960(112,628)
Högsta ränta :
-0,1680(112,306)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
835
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,67
Antal bud :
12
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,4916(163,793)
Lägsta ränta :
-0,5110(163,973)
Högsta ränta :
-0,4860(163,741)
% of Eq Price Lvl :
58,00