Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
7 688
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
4,39
Antal bud :
32
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,1370(117,221)
Lägsta ränta :
1,1370(117,221)
Högsta ränta :
1,1370(117,221)
% of Eq Price Lvl :
100,00