Försäljning

Auktionsdatum :
2014-09-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006260220
Förfall :
2015-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 975
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,70
Antal bud :
38
Antal acc bud :
34
Snittränta :
0,1645(99,921)
Lägsta ränta :
0,1100(99,947)
Högsta ränta :
0,1800(99,914)
% of Eq Price Lvl :
77,50