Försäljning

Auktionsdatum :
2014-09-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 155
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,16
Antal bud :
26
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,1284(112,169)
Lägsta ränta :
-0,1310(112,199)
Högsta ränta :
-0,1250(112,130)
% of Eq Price Lvl :
20,00