Försäljning

Auktionsdatum :
2014-09-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006260220
Förfall :
2015-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
29 352
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,96
Antal bud :
74
Antal acc bud :
47
Snittränta :
0,1398(99,927)
Lägsta ränta :
0,0940(99,951)
Högsta ränta :
0,1630(99,915)
% of Eq Price Lvl :
11,50