Försäljning

Auktionsdatum :
2014-09-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
2 037
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
1,16
Antal bud :
14
Antal acc bud :
13
Snittränta :
1,4621(110,188)
Lägsta ränta :
1,4500(110,314)
Högsta ränta :
1,4750(110,054)
% of Eq Price Lvl :
13,00