Försäljning

Auktionsdatum :
2014-08-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 765
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,77
Antal bud :
35
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,0366(111,329)
Lägsta ränta :
-0,0400(111,368)
Högsta ränta :
-0,0360(111,322)
% of Eq Price Lvl :
53,85