Försäljning

Auktionsdatum :
2014-08-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006168928
Förfall :
2014-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 589
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
43
Antal acc bud :
19
Snittränta :
0,1564(99,964)
Lägsta ränta :
0,1380(99,969)
Högsta ränta :
0,1740(99,960)
% of Eq Price Lvl :
8,67