Försäljning

Auktionsdatum :
2014-08-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006027223
Förfall :
2014-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
18 419
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,68
Antal bud :
31
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,1603(99,951)
Lägsta ränta :
0,1350(99,959)
Högsta ränta :
0,1830(99,944)
% of Eq Price Lvl :
93,26