Försäljning

Auktionsdatum :
2014-08-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
7 850
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
4,49
Antal bud :
33
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,0025(124,158)
Lägsta ränta :
0,9990(124,182)
Högsta ränta :
1,0030(124,155)
% of Eq Price Lvl :
63,04